התחבר

בית מדרש גבוה לכהנים ללימוד הלכות עבודת בית המקדש שירות בעלי מקצוע לימודים

לאחינו כל בית ישראל די בכל אתר ואתר המחכים לבנין אריאל ומצפים לישועתו!!
הנה זכינו בס"ד לפני כשלוש שנים להקים במסירות נפש עצומה ובדמים מרובים את הכולל ערב 'בית מדרש גבוה לכהנים' שנוסד כרצון מרן הח"ח זיע"א בכדי להכין את הכהנים לעבודת בית המקדש שיבנה במהרה… ועל אף שלא היה שום תורם שהסכים להחזיק ולממן את הכולל…במאמצים וכוחות מרובים הצלחנו לפנות למאות אנשים שהסכימו ליתן הו"ק קטנה בסכום פעוט של 10 ש"ח... ופרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול… וכך זכינו שלא פסק קול תורת הקדשים מבית מדרשנו כל התקופה…ואף בימי הקורונה האיומה המשכנו ללמוד ולהתכונן מתוך צפייה עזה שפתאום יבוא האדון להיכלו במהרה…
אולם דא עקא שמכיון שרבים מהאנשים נתנו את ההו"ק שלהם למשך שנה בלבד… ובימים אלו ממש הולכים ופגים כמות מרובה של הוראות קבע… [ויש שאינם רוצים להמשיך וליתן מכל מיני סיבות…], ולצערנו עבר קציר כלה קיץ ועדיין לא נושענו…
ע"כ נאלצים אנו לפנות שוב בימים אלו אשר הכל אבלים על חורבן הבית ומצפים לבנייינו… לגייס בדחיפות לפחות עוד 250 הו"ק של 10 ש"ח שהם יהוו מקור ובסיס להחזקת הכולל קיומו והעמדתו… כדי שלא יבוטל התמיד!!!
ופשוט וברור הוא שכל השותפים והתורמים נוטלים חלק בלימוד הנשגב... ונחשב להם כאילו מקריבים מידי חודש קרבנות לריח ניחוח לה'… ומעלתם רבה ועצומה שבזה מראים הם את צפייתם הכנה להשבת העבודה במהרה וכמו שהאריך הח"ח בספרו צפית לישועה (פרק ג). 

הוספת חוות דעת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שירותי בעלי מקצוע
תמורה לתשלום
מיקום/ חניה
ניקיון

נרשם על ידי jbbtk g