בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף

לפי חוק זכויות החולה אותו אנחנו רואים תלוי באופן ברור בכל מקום בו אנחנו מקבלים טיפול רפואי- כל אדם יכול

המשך קריאה